Телефон
8(918)334-0707
г. Краснодар ул. Стасова 178
SOUVENIR PRODUCTS OF HISTORICAL DIRECTION

Андраник Озанян (бюст), бронза

Артикул: SBMLBR002001
Изготовление на заказ
Выберите размер
Под заказ: от 7 до 14 дней.
Наличие интересующих моделей уточняйте у менеджера по телефону +7 (918) 334-0707.

Характеристики
Material
Бронза
Цвет
Бронза
Высота
12 см.

Андраник Озанян (бюст), бронза

В героической борьбе против многовекового турецкого ига армянский народ выдвинул целую плеяду борцов за своё освобождение. Среди них особо выделяется Андраник Торосович Озанян (25 февраля 1865 – 31 августа 1927 гг.). Благодаря личной храбрости, незаурядным способностям военачальника, Андраник ещё при жизни стал одним из почитаемых героев национально-освободительного движения армянского народа. Его имя стало легендарным. Современники называли его «Армянским Гарибальди», «Храбрым Андраником», «Венцом борьбы армян за освобождение». О нём было сложено много песен и легенд. 23.01.1918 г. было присвоено звание генерал-майор.
Награды

• Золотой крест «За храбрость» (Болгарское царство) -1912 - 1913 гг.
• Серебряный крест «За отвагу» III и IV степени - Болгария
• Орден Св. Анны II степени
• Орден Св. Станислава II степени с мечами – 1914-1916 гг.
• Орден Св. Владимира IV степени с мечами и бантом – 1915-1916 гг.
• Георгиевская медаль IV степени - 1915-1916 гг.
• Георгиевский крест III степени – 1915 г., 1916 г. - IV степени
• Орден Рыцаря Почетного легиона (Франция) – 1919 г.
• Военный крест II степени (Греции) – 1920 г.
• Орден Св. Григория Просветителя I степени (Первопрестольный Святой Эчмиадзин)

Ozanyan Andranik Torosovich

In the heroic struggle against the centuries-old Turkish yoke, the Armenian people put forward a whole pleiad of fighters for their liberation. Among them, Andranik Torosovich Ozanyan (February 25, 1865 - August 31, 1927) stands out. Thanks to his personal bravery and outstanding abilities of the commander, Andranik became one of the popular heroes of the national liberation struggle of the Armenian people during his lifetime. His name has become legendary. Contemporaries called him "Armenian Garibaldi", "Brave Andranik", "The crown of the struggle of Armenians for liberation". There were composed many songs and legends about him.

On 23.01.1918, he was awarded the rank of Major General.

Awards

• The Golden Cross "For Bravery" (Bulgarian Kingdom) -1912 - 1913.

• Silver Cross «For courage» of III and IV degree - Bulgaria

• Order of St. Anne II degree

• Order of St. Stanislaus II degree with swords - 1914-1916.

• Order of St. Vladimir of the IV degree with swords and a bow - 1915-1916.

• St. George's medal of the IV degree - 1915-1916.

• St. George's cross of the third degree - 1915

• George Cross of the IV degree - 1916.

• Order of the Knight of the Legion of Honor (France) - 1919.

• Military cross of the 2nd degree (Greece) - 1920.

• Order of St. Gregory the Illuminator of the 1st degree (Holy Echmiadzin)

Օզանյան Անդրանիկ Թորոսի

Թուրքական բազմադարյան լծի դեմ հերոսական պայքարում հայ ժողովուրդն

առաջադրեց ազատամարտիկների մի ողջ համաստեղություն, որի մեջ հատկապես առանձնանում է Անդրանիկ Թորոսի Օզանյանը( 25 փետրվարի 1865- 31 օգոստոսի 1927 թթ.): Առանձնական քաջության և մարտական հրամանատարի արտակարգ ընդունակությունների շնորհիվ, Անդրանիկը, դեռևս կենդանության օրոք, հայ ժողովրդի ազգային-ազատագրական շարժման հարգարժան հերոսներից մեկն էր: Նրա անունը դարձավ առասպելական: Ժամանակակիցները նրան անվանում էին «Հայոց Գարիբալդի», «Քաջ Անդրանիկ», «Ազատության համար հայ պայքարի պսակ»: Նրա մասին ստեղծվել են բազմաթիվ երգեր և առասպելներ:

1918 թվականի հունվարի 23-ին շնորհվել է գեներալ-մայորի կոչում:Ոսկե խաչ «Քաջության համար» (Բուլղարական կայսրություն) -1912-1913 թթ.
Արծաթե խաչ «Արիության համար» III և IV աստիճանի - Բուլղարիա
Շքանշան Սուրբ Աննա II աստիճանի
Շքանշան Սուրբ Ստանիսլավ II աստիճանի թրերով - 1914-1916 թթ․
Շքանշան Սուրբ Վլադիմիր IV աստիճանի թրերով և ժապավենով - 1915-1916 թթ․
Գեորգիի մեդալ IV աստիճանի – 1915-1916 թթ․
Գեորգիի խաչ III աստիճանի – 1915 թ․
Գեորգիի խաչ IV աստիճանի – 1916 թ․
Պատվավոր լեգիոնի ասպետի շքանշան (Ֆրանսիա) – 1919 թ․
Զինվորական խաչ II աստիճանի (Հունաստան) – 1920 թ․
Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի շքանշան I աստիճանի (Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին)
Вы недавно смотрели